ISO_9001

fatrafolFATRAFOL 803

Príprava prácAk nie je stavba podpivničená, tak na základové pásy a pod podlahy, alebo na základovú dosku, sa ukladá medzi dve geotextílie POP min.300g/m2 fóliu FATRAFOL 803 s hrúbkou 1 mm. Pásy fólie vždy medzi sebou vodotesne pozvárame horúcim vzduchom. Ak je stavba podpivničená, musíme sa rozhodnúť, akým spôsobom budeme pri stavbe a izolácii postupovať:

Jednoetapový spôsob - z vodorovného betónu a zvislej obmurovky sa v jame vytvorí vaňa, ktorá sa zvnútra celá vyizoluje. V nej sa položí vodorovná ochranná betónová mazanina, prípadne armovanie, a postavia sa zvislé suterénne múry.

Fatrafol 803 realizáciaPri dvojetapovej izolácii sa na podkladný betón položí vodorovná izolácia a zakryje sa ochrannou betónovou mazaninou. Izolácia sa nechá vyčnievať asi 200 mm za vonkajšiu hranu budúceho zvislého suterénneho múru. Vonkajšia zvislá izolácia sa kladie až po postavení zvislého múru - v druhej etape. Zvislé izolačné vrstvy sa zvaria s vyčnievajúcou vodorovnou izoláciou, obmurovku nepotrebujeme, fóliu môžeme chrániť aj lacnejšie. Ak izolujeme proti tlakovej vode, musíme použiť fóliu FATRAFOL 803 s hrúbkou 1,5 až 2 mm.

Spodná izolácia je často veľmi podceňovanou súčasťou stavebného diela, mnoho investorov aj vyšších dodávateľov si neuvedomujú aké nedozierne dôsledky môže mať neodborná montáž izolácie proti vode a vlhkosti. Všetky následné opravy sú ak nie nemožne, tak veľmi problematické a drahé, preto je nutné klásť veľký dôraz na výber izolatérskej firmy prevádzajúcej spodné izolácie, žiadať kontrolu našimi regionálnymi technikmi a trvať na dodržaní všetkých súčastí technologického a konštrukčného predpisu FATRAFOL H !

fatrafolFATRAFOL 804

Fatrafol 804

Charakteristika a prevedenie FATRAFOL 804 je valcovaná a následne laminovaná fólia vyrobená na báze mäkčeného polyvinylchloridu. Fólia je určená pre vrchnú povlakovú hydroizolačnú vrstvu strešných plášťov plochých striech. Môže byť vystavená priamym atmosferickým vplyvom a poveternostnému namáhaniu v rozmedzí teplôt od -30°C do +80°C. Vyrába sa vo farbe hornej vrstvy svetlo šedej (štandardná farba), oranžovej, červenej, modrej a zelenej.

Fatrafol 803 realizácia

Fólia má vynikajúcu odolnosť: - mechanickému namáhaniu - poveternostnému starnutiu - kyslým dažďom a agresívnym vplyvom ovzdušia - prelietavému ohňu a sálavému teplu Obchodno- technické údaje FATRAFOL 804 • Hrúbka 2,0 mm, Šírka 1200 mm, • Množstvo fólie na roli 18 m2 • Plošná hmotnosť (cca) 2,54kg/m2 • Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí MPa min.15 Medzi ďalšie výhodné vlastnosti patria: •vysoká pevnosť a prieťažnosť •vynikajúca zvariteľnosť a tvarovateľnosť •pružnosť a ohybnosť za chladu •veľká priepustnosť pre vodnú paru •hygienická a ekologická nezávadnosť •minimálne priťaženie nosnej konštrukcie •minimálne požiarne zaťaženie objektu
 

fatrafolFATRAFOL 807

Fatrafol 807

FATRAFOL 807 je heterogénna fólia pozostávajúca z PVC-P vrstvy, ktorej zloženie a konštrukcia zaručuje na jednej strane odolnosť proti pôsobeniu poveternostných vplyvov, na druhej strane odolnosť spodnej vrstvy voči bitumenom a textilnej vrstvy, ktorá zaručuje mechanickú ochranu a umožňuje priame kotvenie napr. do rozstaveného asfaltu. Fólia je vyrábaná technológiou valcovania s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, čím je zaručená nepriepustnosť pre kvapaliny. Na jednej strane je opatrená voľným okrajom bez textilnej spodnej podložky. Táto konštrukcia umožňuje pozdĺžne spájanie pásov. Fólia je určená predovšetkým pre renováciu starých plochých striech izolovaných asfaltom ako hlavná hydroizolačná vrstva. Jednovrstvové izolačné systémy na báze tejto fólie nahrádzajú tradičné izolačné asfaltové hmoty a niekoľkovrstvové asfaltové povlakové krytiny a používajú sa predovšetkým tam, kde sa na izoláciu strešného plášťa kladú zvýšené nároky.

Fatrafol 807

Obchodno- technické údaje FATRAFOL 807 - Hrúbka PVC vrstvy v 1,5 mm - Hrúbka celková 3,0 mm - Šírka 1300 mm - Množstvo fólie na roli 2,0 m2 - Plošná hmotnosť (cca) 2,3kg/m2 Fólia môže byť vystavená priamym atmosferickým vplyvom a poveternostnému namáhaniu v rozmedzí teplôt od -30°C do + 80°C. Vyrába sa vo farbe vrchnej vrstvy šedej (základná farba), červenej, oranžovej, modrej a zelenej. FATRAFOL 807 vyniká: • vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu • veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia • výbornou rozmerovou stabilitou • veľkou priepustnosťou pre vodnú paru • relatívne nízkou hmotnosťou

Stavebná realizácia

Fólia je súčasťou izolačného systému FATRAFOL - S, ktorý vhodne nahrádza klasické asfaltové izolácie. Postupy kladenia, manipulácie a spájania sú závislé od charakteru stavby, sú špecifikované projektom stavby a prevádzajú sa podľa príslušných technologických a montážnych predpisov výrobcu. Fóliu je možno upevniť k podkladu bodovým alebo líniovým kotvením do roztaveného asfaltu alebo mechanicky pomocou špeciálnych kotviacich prvkov. Ku kompletnosti izolačnej vrstvy sa dodáva fólia bez textilnej podložky vyrábaná v šírke 130 mm (FATRAFOL 807/P). Pre opracovanie detailov sa doporučuje použitie špeciálnych dielcov tvarovaných z rovnakého materiálu a dodávaných výrobcom.

Manipuláciu kladenie a spájanie fólie na stavbách možno prevádzať za teplôt od -5°C do +40°C. Inštaláciu a spájanie fólií môžu prevádzať len odborné firmy k tomuto účelu technicky vybavené a vlastniace osvedčenie vydané Fatra a.s.. Preto si výrobca vyhradzuje právo dodávať fóliu len prostredníctvom poverených firiem len tým firmám, ktoré sa požadovanou kvalifikáciou môžu preukázať.

fatrafolFATRAFOL 810

Fatrafol 810

FATRAFOL 810 je základný typ strešnej fólie vystuženej vysokopevnostnou polyesterovou mriežkou. Fólia je vyrábaná technológiou valcovania s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, čím je zaručená nepriepustnosť pre kvapaliny. Je určená predovšetkým pre izolačné plášte plochých striech novostavieb, mechanicky kotvených k podkladu. Od 1.1.2003 je fólia FATRAFOL 810 vyrábaná s povrchovou úpravou odolnou voči pliesňam a pôdnym mikroorganizmom, preto je možné ju použiť do striech vegetačných, striech s obráteným poradím vrstiev ako aj pod štrkový zásyp a dlažbu na terčoch.  Fóliu možno s výhodou využiť i pre izolačné plášte strmých striech so sklonom väčším ako 45° a pre izoláciu zvislých plôch..

Fatrafol 810

Jednovrstvové izolačné vrstvy na bázy tejto fólie nahrádzajú tradičné izolačné asfaltové hmoty a niekoľkovrstvové asfaltové povlakové krytiny a používajú sa predovšetkým tam, kde sa na izoláciu strešného plášťa kladú zvýšené nároky. Fólia môže byť vystavená priamym atmosferickým vplyvom a poveternostnému namáhaniu v rozmedzí teplôt od -30°C do +80°C. Vyrába sa vo farbe vrchnej vrstvy svetle šedej (základná farba), červenej, oranžovej, modrej a zelenej.

Medzi prednosti tejto fólie patrí • vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť mechanickému namáhaniu • výborná rozmerová stabilita • veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia • veľká priepustnosť pre vodné pary • vynikajúca zvariteľnosť • minimálne priťaženie nosnej konštrukcie • minimálne požiarne zaťaženie objektu • hygienická a ekologická nezávadnosť • odolnosť voči prerastaniu koreňmi rastlín • odolnosť voči pliesňam a pôdnym mikroorganizmom • možnosť použitia vo vegetačných strechách FATRAFOL 810 vyniká: • vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu • vysokou rozmerovou stabilitou • výbornou odolnosťou proti pôsobeniu pôdnych mikroorganizmov a pliesní • odolnosťou proti prerastaniu koreňov rastlín • veľkou priepustnosťou pre vodnú paru • relatívne nízkou hmotnosťou • veľmi dobrou chemickou odolnosťou proti agresívnym vplyvom prostredia

Minerálna vata ROCKWOOL

rockwool

Rockwool

V plochých strechách používame výrobky z minerálnej plsti. Tá sa vyrába z minerálnych vláken, ku ktorým sa pridáva pojivo a po vytvrdení a narezaní sa tak získavajú hotové výrobky. Pre povlakové hydroizolačné vrstvy nepochôdznych striech sa doporučujú súdržné podklady o pevnosti v tlaku najmenej 40 kPa pri 10% stlačení. Tejto požiadavke vyhovujú všetky tepelné izolácie z minerálnej plsti dodávané na ploché strechy.

Minerálne vlákno NOBASIL

rockwool

Nobasil

Základné suroviny na minerálne vlákno sú čadič, dolomit, vysokopecná troska a koks, ktoré sa korigujú pridávaním ďalších surovín. Výrobky sú z prírodných materiálov, sú zdravotne nezávadné a ekologicky čisté. Všetky výrobky majú vynikajúce:
  • tepelnoizolačné
  • akustické
  • protipožiarne vlastnosti.
Minerálne vlákno je dôležitým konštrukčným prvkom pri budovaní stavieb či už plochých striech - pochôdznych alebo nepochôdznych, obvodových stien, šikmých striech, vnútorných priestorov budov, podláh ale aj technických izolácií.
Naši partneri
BRAMAC DekTrade Fatrafol Rockwool Rockwool